Tips

Skapa optimala förutsättningar för nya medarbetare

Det tar i snitt cirka 6 månader innan en anställd uppnår full produktivitet. Genom att skapa en optimal miljö där er nya medarbetare har tillgång till all nödvändig kunskap och information minskar man tiden till produktivitet dramatiskt.

Men hur kan man göra kunskap och information mer lättillgängligt?

Man working with his recording equipment
Börja innan dag 1

Perioden mellan påskrivet kontrakt och den första arbetsdagen är värdefull tid som ej får gå förlorad. Hela 28 % har någon gång tackat ja till ett jobb för att sedan backa ur innan de har börjat. Det är ofta direkt efter signering som den nyanställda är som mest nyfiken och taggad på sitt nya jobb. Dra nytta av detta genom att dela information om företaget och personens nya roll och deras arbetskamrater redan innan den första dagen.

Utse en mentor

Att skapa relationer och lära sig av sina nya kollegor är väldigt viktigt oavsett om er organisation arbetar på distans, ute på fält eller på kontor. Genom att utse en mentor / onboarding buddy skapar man både en känsla av att man har kommit in i gänget snabbare och en lättnad i att man inte hela tiden behöver vända sig till sin chef för generella frågor.

Ge vägledning

Den första perioden kan lätt bli överväldigande då man dagligen träffar nya personer, man försöker att ta in ny information och lära sig arbetsmoment. Genom att göra viktig information, arbetsprocesser och guider lättillgängliga för den nya medarbetaren (och ert team över lag) skapar ni en trygg och produktiv miljö där personen kan bidra med ett värde snabbare samt utföra ett kvalitativt jobb.

Upptäck Skillboost

Kunskapsplattformen som hela ditt team kan använda för att dela kunskap och information!