Vi gör digitalt
lärande lätt

En plattform för att smidigt skapa och dela kurser,
guider, checklistor och enkäter.

Det ska vara lätt att lära ut!

Kunskapsdelning ska vara lätt för både skaparen och mottagaren. Därför har vi på Skillboost gjort det enklare för organisationen att dela sin kompetens. 

Förmedla och samla in kunskap genom att bygga upp allt från korta utbildningar, guider, checklistor och enkäter. Vårt fokus på användarvänlighet gör att hela företaget enkelt kan använda plattformen.

Ett enklare sätt
att dela kunskap

1. Skapa

Välj en mall eller
skapa din egna

2. Redigera

Skapa effektivt
och stilrent

3. Dela

Automatisera utskick
av innehåll

”Skillboost har gjort det väldigt enkelt för oss att nå och engagera människor i organisationen.”

Anneli Bjöersdorff | Education Manager

AniCura använder idag Skillboost för att snabbare få ut ny kunskap och information i organisationen, man skapar även kunskapshubbar baserade på olika ämnen för att ge experter i organisationen ytor där de kan dela sin kompetens och erfarenheter med andra kollegor.

AniCura är en ledande aktör för djurvård. Man har idag över 12.000 medarbetare utspridda på över 450 kliniker runtom i Europa.

Hur används Skillboost?

Onboarding

Informera och förbered nya medarbetare redan innan deras första dag på jobbet.

Support

Säkra arbetsprocesser genom att skapa guider och checklistor som sedan finns tillgängliga direkt där arbetet utförs.

Utbildningar

Utbilda och certifiera kollegor, partners och kunder genom att erbjuda kurser som deltagarna kan ta del av när och var som.
enkät skapad i skillboost

Undersökningar

Samla in information, feedback och åsikter från kollegor, nuvarande och potentiella kunder med öppna eller anonyma enkäter.