Trender och tips

Därför är mikrolärande och mikroinnehåll framtiden för kunskapsdelning

Allt eftersom att behovet av digital och effektiv kunskapsdelning dagligen ökar börjar företag inse ineffektiviteten i att skapa stora e-learning kurser. I genomsnitt spenderar organisationer 160 timmar och $8.000 hela vägen upp till $40.000 för att bara skapa 1 timmes e-learning innehåll, och det är exklusive allt arbete och de kostnader som är kopplade till att underhålla kursen för att hålla den relevant över tid. Det är därför inte svårt att inse varför denna bana inte är skalbar för de flesta företag, speciellt inte när information förändras snabbare än någonsin tidigare. Microinnehåll och microlearning är å andra sidan snabba, flexibla och lätta att arbeta med. Men vad anses vara mikroinnehåll? Korta kurser (max 8-10 min), guider, checklistor och artiklar är alla exempel på lätt mikroinnehåll. Nedan listar vi 5 anledningar till varför mikroinnehåll är framtiden för kunskapsdelning.

1. Snabbare time-to-value

En mikrokurs, guide, artikel, FAQ-sida eller checklista kan skapas av vem som helst i organisationen på timmar eller till och med minuter snarare än veckor, och förkortar därför tiden till värde enormt mycket. Genom att vara mer flexibel med de format du skapar är det lättare att involvera fler personer som ämnesexperter och chefer i processen, utan att det tar för mycket av deras tid.

2. Mer tillgängligt

Eftersom mikroinnehåll till stor del är baserat på olika typer av text-, bild- och videoformat är de mycket mer responsiva än traditionella e-learning kurser som är slide-baserade. Det betyder att du enkelt kan konsumera innehållet, oavsett om du använder en dator, surfplatta eller telefon!

3. Mer fokuserat

Eftersom innehållet är kortare och fokuserat på bara ett ämne, process eller problem, är det lättare att hitta relevant information än om du måste bläddra igenom en stor kurs eller ett långt dokument. Detta i sin tur tenderar också att öka engagemanget i ditt innehåll totalt sett eftersom att man vet vad man får för information innan man tar del av det.

4. Lättare att underhålla

Micro-content och mikrolärande innehåll är mycket lättare att underhålla jämfört med stora e-learning-kurser. Glöm nedladdade SCORM-paket. Eftersom det mesta av ditt innehåll både skapas och delas från samma plattform kan det uppdateras när som helst med bara ett klick, oavsett var eller till hur många det har delats.

5. Lättare att testa och utvärdera

Eftersom innehållet är kort och fokuserat är det väldigt enkelt att snabbt utföra A/B-tester och utvärdera innehållets effektivitet. Används innehållet regelbundet? Får vi fram rätt budskap? Ger det det avsedda värdet?

Kom igång idag, gratis!

Är du redo för ett enklare, mer flexibelt och kraftfullt sätt att dela kunskap? Kom igång idag helt gratis! Våra experter finns vid din sida via live-chatt inne i plattformen!

woman sitting down with computer