Inspiration

Värdet av att skapa interna kunskapshubbar

1. Effektivare introduktion av nya medarbetare

Förkorta tiden för nyanställda att bli fullt produktiva med hela 70% genom att se till att all nödvändig vägledning och kunskap för att utföra deras arbete finns en snabb sökning bort.

2. Ökad produktivitet, för alla

Genom att göra kunskapen tillgänglig direkt där arbetet sker kan man enkelt söka efter svar och guider när man stöter på ett problem och behöver då inte vänta på att en kollega kan hjälpa till.

3. Säkra kompetensen i organisationen

Genom att dokumentera arbetsprocesser och arbetsmoment lägger ni till ett extra lager säkerhet och struktur där kunskapen kring vad och hur inte försvinner bara för att en individ slutar.

4. Ökat samarbete

Genom att skapa en yta där flera olika avdelningar har möjlighet att dela kunskap och insikter som annars skulle ha stannat inom det lokala teamet.

Upptäck Skillboost

Kunskapsplattformen som hela ditt team kan använda för att dela kunskap och information!