Trender och tips

Vad är mikrolärande och hur kan det användas?

Mikrolärande är ett begrepp som har blivit alltmer populärt under de senaste åren då HR och utbildningsteam försöker ta itu med kortare uppmärksamhetsintervall, behovet av att nå ut på mobila enheter och det faktum att kunskap och informationsinnehåll behöver uppdateras allt oftare.

Vad är mikrolärande?

Microlearning är korta paket med information och kunskap som kan konsumeras på bara några minuter. Till skillnad från en lång e-learning kurs kan du gå igenom mikrolärande när du har 5 minuter över, eller när behovet av informationen/kunskapen uppstår. Syftet med mikrolärande är att de tydligt ska fokusera på att förklara och ge tips kring ett enskilt ämne, situation eller scenario.

Typiska format att använda när du skapar mikrolärande:

what is microlearning?
När är mikrolärande passande?

Eftersom de mikrolärande formaten är så mångsidiga kan de användas närhelst du har en situation där du på ett effektivt sätt vill få ut ny information och kunskap till antingen en person eller tusentals människor.

Typiska situationer där mikrolärande kan användas:

microcourse content template
Rekommenderade artiklar

Kom igång med mikrolärande!

Är du redo för ett enklare, mer flexibelt och kraftfullt sätt att dela kunskap? Kom igång med Skillboost idag!