Skapa team wikis och kunskapsbaser med sökbara guider

Genom att göra kunskapen sökbar och enklare att hitta både ökar man produktiviteten bland medarbetarna och det blir lättare att introducera nya.

Men hur går man tillväga för att skapa en kvalitativ kunskapshubb? var ska man börja? vad ska man inkludera?

I denna toolbox ger vi er vägledning, tips och mallar!

Utforska möjligheterna i Skillboost - helt gratis!