Kundberättelse

Från vardagsrummet till att ha två kontor i Stockholm och Malmö. Den svenska marknadsföringsbyrån Social Zense har vuxit snabbt under de senaste åren. Så lyckas de gå från bara två grundare till över 15 anställda på ett strukturerat och produktivt sätt genom att dela kunskap över gränserna inom organisationen.

Introducera kort Social Zense!

Social Zense är en svensk marknadsföringsbyrå som är specialiserad på performance marketing. Vi hjälper kunder i alla branscher att nå tillväxt och resultat genom kampanjer i sociala medier, Google och Microsoft Bing.

Kickstarta digitaliseringen av er onboarding, utbildning och kunskapsdelning idag.

Vilken är din roll på Social Zense?

Jag grundade Social Zense för några år sedan tillsammans med min kollega Sanna Nohren, vi har delat ansvar i företaget men Sanna är mer säljfokuserad samtidigt som jag tar den operativa delen som VD.

Social Zense har vuxit snabbt sedan starten, vad har den största utmaningen med detta varit?

När man utökar verksamheten blir det snabbt svårt att skala upp processer och sätt att göra saker på som man gjorde när man bara var 3-4 personer. Du kan inte längre vara tillgänglig för alla på samma sätt, så du måste hitta nya vägar för att skapa en supporterande och produktiv miljö. En del i detta har varit att dokumentera processer och göra dem tillgängliga för alla i organisationen. På så sätt kan man söka vägledning när man känner att man kör fast eller inte riktigt är säker på hur man ska hantera en viss situation.

Öka er produktivitet med effektiv kunskapsdelning.

Hur arbetar ni idag för att skapa struktur och effektivitet?

Idag har vi ett 15-tal anställda fördelat på två kontor, ett i Stockholm och ett i Malmö. Vi har alltid arbetat digitalt och på distans med våra kunder, så det har varit naturligt för oss att införa samma sätt att arbeta internt. Vi har regelbundet Google Meet-möten, kommunicerar ofta i Slack och använder Skillboost för att samla och strukturera information och kunskap. Med denna uppsättning verktyg täcker vi triangeln av interaktion, agil kommunikation och tillgänglig kunskap.

Några tips till den som är i början av att digitalisera sin kunskapsdelning?

Tänk litet till att börja med, kom igång steg för steg och försök att dela upp arbetet i teamet. Det är väldigt lätt att fastna i planeringsstadiet alldeles för länge. Om alla i teamet får i uppdrag att lägga upp två eller tre saker i kunskapshubben samlar man snabbt en bra grund som löpande kan optimeras.

Upptäck Skillboost

Kunskapsplattformen som hela ditt team kan använda för att dela, organisera och hitta kunskap och information!