Kundberättelse

När marknadsbyrån Social Zense började expandera sin verksamhet på flera olika platser samtidigt stod det klart för dem att de behövde optimera hur de delade kunskap och säkrade sina arbetsprocesser. Efter att ha jämför flera olika system föll valet på Skillboost. 

" När vi letade efter ett nytt system kollade vi på flera olika mer  traditionella LMS och kunskapsbaser. Problemet var att dessa aktörer enbart fokuserade på att antingen dela kurser eller skapa artiklar. Vi behövde ett bredare system vi kunde växa in i och utvecklas med över tid. Med Skillboost fick vi en enad plattform där vi kunde sy ihop all vår kunskapsdelning på ett ställe. Vi kan skapa kompletta kurser, men även kunskapsbaser, dela artiklar, checklistor och dokumentera våra arbetsprocesser. Att vi likvärdigt kan nå ut till våra medarbetare oavsett om de använder dator eller mobil är också en deal-breaker. "

Introducera kort Social Zense

Social Zense är en svensk marknadsföringsbyrå som är specialiserad på performance marketing. Vi hjälper kunder i alla branscher att nå tillväxt och resultat genom kampanjer i sociala medier, Google och Microsoft Bing.

Ni har vuxit snabbt sedan starten, vad har den största utmaningen varit?

När man utökar verksamheten blir det snabbt svårt att skala upp processer och arbetssätt. Du kan inte längre vara tillgänglig för alla på samma sätt, så du måste hitta nya vägar för att skapa en supporterande och produktiv miljö. En del i detta har varit att dokumentera processer och göra dem enkelt tillgängliga för alla i teamet. På så sätt kan man söka vägledning när man känner att man kör fast eller inte riktigt är säker på hur man ska hantera en viss situation.

Hur arbetar ni idag för att skapa struktur och effektivitet?

Idag har vi ett 15-tal anställda fördelat på två kontor, ett i Stockholm och ett i Malmö. Vi har alltid arbetat digitalt och på distans med våra kunder, så det har varit naturligt för oss att införa samma sätt att arbeta internt. Vi har regelbundet Google Meet-möten, kommunicerar ofta i Slack och använder Skillboost för att samla och strukturera innehåll, länkar och information. Med denna uppsättning verktyg täcker vi triangeln av interaktion, agil kommunikation och tillgänglig kunskap.

Några tips till den som är i början av att digitalisera sin kunskapsdelning?

Tänk litet till att börja med, kom igång steg för steg och försök att dela upp arbetet i teamet. Det är väldigt lätt att fastna i planeringsstadiet alldeles för länge. Ett stort steg i rätt riktning för oss var att börja med att samla allt på ett ställe. Vi skapade hubbar för alla team och samlade där allt innehåll, länkar och dokument som redan existerade på olika ställen. Först efter det så började vi dokumentera arbetsprocesser med mera.

Upptäck Skillboost

Se hur andra organisationer, stora som små, har digitaliserat sin kunskapsdelning genom att boka in en personlig 30 minuters demo!

  • Få en guidad genomgång av plattformen
  • Se exempel och ta del av tips
  • Vi identifierar bästa lösningen för er

Se hur Skillboost används