Ny till Skillboost?

Lär dig alla delarna av plattformen för att snabbt komma igång med din kunskapsdelning!

Inget konto ännu?

Introduktion

Spela videoklipp
Översikt över arbetsytan

Kom igång med aktiviteter

Spela videoklipp
Upptäck aktiviteter - Kurser, guider, checklistor, artiklar och mer
Spela videoklipp
De olika aktivitetssidorna
Spela videoklipp
Redigera vanliga innehållssidor
Spela videoklipp
Redigera checklistsidor
Spela videoklipp
Redigera quizsidor
Spela videoklipp
Samarbeta i aktiviteter
Spela videoklipp
Dela aktiviteter med "Direktdelning"
Spela videoklipp
Dela aktiviteter med e-postinbjudningar
Spela videoklipp
Dela aktiviteter med länkdelning
Spela videoklipp
Aktivitetsforum
Spela videoklipp
Redigera aktivitetsinställningar
Spela videoklipp
Redigera inställningar för aktivitetsdelning
Spela videoklipp
Regler för slutförande av aktivitetsflöde

Kom igång med hubbar

Spela videoklipp
Upptäck hubbar - teamwikis, kunskapsbaser och akademier
Spela videoklipp
Redigera inställningar för hubbdelning

Användarhantering

Spela videoklipp
Roller i arbetsytan