Trender och tips

Från utbildningssessioner till värde i den dagliga verksamheten.

Har du någonsin deltagit i en utbildning, antingen online eller i person, bara för att lämna sessionen och glömma det mesta av informationen som presenterades? Du är inte ensam. Den berömda Ebbinghaus’ forgetting curve visar att vi som människor glömmer omkring 50 % av all ny information vi tar till oss inom en timme och hela 70 % inom 24 timmar.

Ändå fortsätter organisationer att fokusera på dessa planerade utbildningssessioner och stora e-learning kurser utan att få ut tillräckligt mycket värde av dem. För personer som på något sätt arbetar med kunskapsdelning innebär detta enorma utmaningar, oavsett hur stort eller litet ditt team är. Så, hur kan vi komplettera detta traditionella tillvägagångssätt med kontinuerligt lärande och värde i den dagliga verksamheten?

Fokusera på värde, inte volym

För det första måste vi ändra hur vi tänker kring att dela kunskap digitalt. Vi kan inte längre överväldiga personer med enorma mängder information på en gång, istället måste vi bryta ner den och fokusera på att göra exakt rätt information och kunskap lättillgänglig, närhelst individen behöver den. Genom att göra detta går vi mer mot mikrolärande och performance support, vilket är ett stort steg i rätt riktning.

Vissa scenarier kräver verkligen längre kurser. Ett exempel på detta är om du vill certifiera personer, men även i dessa scenarier bör vi tänka på att minska mängden information vi presenterar. Presentera exakt den minsta nödvändiga informationen i kursen, skapa sedan stödjande innehåll runtom kursen som individen kan använda och komma åt närhelst det behövs för att upprepa eller genomföra.

go from training sessions to business value
Sluta aldrig att utforska

Alldeles för mycket utbildningsinnehåll skapas baserat på gissningar om vad som behövs, eller för att någon beställt det uppifrån och ner. För att kunna skapa relevant innehåll och verkligen hjälpa personer att prestera bättre behöver vi kontinuerligt identifiera flaskhalsar och processer som de faktiskt tycker är otydliga eller komplexa.

Våga tänka "litet"

Med detta menar vi att vi måste sluta tänka att det krävs en fullskalig e-learning kurs med gamification-scenarier och drag-&-drop-element för att skapa engagemang och få fram budskapet. Vår uppmärksamhet blir bara kortare och kortare, därför måste vi titta på vilken typ av format som är mest lämpligt för att tydligt presentera rätt information så snabbt som möjligt. En microlearning-kurs, en kort video, en steg-för-steg-guide eller en enkel checklista kan i de flesta fall göra susen. Dessa format är mycket enkla att skapa, underhålla och hålla relevanta över tid. Genom att sänka barriärerna för vilka format vi skapar är det mycket lättare att direkt inkludera ämnesexperter i processen för att skapa innehåll.

Gör kunskapen mer tillgängligt

En stor anledning till att en del e-learning innehåll saknar engagemang är för att folk helt enkelt inte vet att innehållet finns. Att hitta svar och kunskap ska vara lika enkelt som att vända sig till Google eller Youtube. Gör ditt innehåll sökbart i en kunskapsbas eller akademi som är lättillgänglig från de verktyg som ditt team arbetar i dagligen, ta bort onödiga inloggningsbarriärer (om möjligt) och se till att det är möjligt att konsumera innehållet på alla enheter.

Rekommenderade artiklar

Kom igång, gratis!

Är du redo för ett enklare, mer flexibelt och kraftfullt sätt att dela kunskap? Kom igång idag helt gratis! Våra experter finns vid din sida via live-chatt inne i plattformen!