Tips

Fördelar med att dokumentera kunskapen i organisationen

Alla företag är unika, man har sina egna sätt att arbeta på, egna erfarenheter och strategier. Dessa är dock ofta svåra att skala upp och när det är dags att växa kan det snabbt bli rörigt och svårt att uppehålla kvaliteten. Det är därför företag vänder sig till plattformar som Skillboost för att skapa en gemensam yta där dokumentation av arbetsflöden, information och kunskap kan samlas på ett ställe.

Men förutom att möjliggöra skalning, vilka fler fördelar finns det med att löpande dokumentera organisationens kunskap?

a group of people listening to their mentor
Snabbare uppstart av nya medarbetare

Den första tiden på en ny arbetsplats eller i en ny roll kan vara överväldigande. Även om man med personen går igenom hur arbetsuppgifter ska genomföras så blir det lätt att man glömmer bort eller inte är helt säker på vad som skulle göras i en viss situation. Genom att ge personen smidig tillgång till korta guider, checklistor och processer som förklarar hur diverse arbetsmoment ska utföras skapar ni en trygg miljö där den nyanställda blir mer produktiv snabbare och kan utföra sitt arbete på ett kvalitativt sätt.

Effektivare och mer kvalitativt arbete

Även de allra minsta processerna kan skapa stor huvudvärk om de inte följs ordentligt. Genom att dokumentera era viktigaste arbetsflöden och processer skapar ni en trygghet för alla inblandade och ni kan undvika onödiga misstag. Det blir också effektivare för individen som ska utföra arbetsmomentet då man inte måste fråga någon annan om hjälp vid funderingar (om det ens finns någon tillgänglig just då...)

Förvaltning av kompetens

Genom att kontinuerligt dokumentera hur ni jobbar skapar ni ett unikt blueprint av hur verksamheten, de olika avdelningarna och individer arbetar. Detta möjliggör inte bara för reflektion och optimering utan skapar också ett slags arkiv över hur ni arbetar. Genom att inkludera era ämnesexperter i arbetet ser ni till att iallafall en del av deras kompetens och erfarenhet kan föras över till nuvarande och nya medarbetare.

Upptäck Skillboost

Kunskapsplattformen som hela ditt team kan använda för att dela kunskap och information!