Trender

5 fascinerande fakta för onboarding av nyanställda

Att anställa en ny person är en stor investering i både kraft, tid och pengar, det är därför viktigt att skapa de bästa förutsättningarna för både er som arbetsgivare och er nya medarbetare. Arbetar man på distans blir denna process än viktigare. Även om denna fasen är så pass viktig är det enbart en väldigt liten del av alla organisationer som faktiskt lyckas att etablera en bra onboarding, men de som lyckas har en fantastiskt bra konkurrensfördel.

12%

Gallup fann att endast 12 % av anställda håller med om att deras arbetsgivare gör ett bra jobb vid introduktionen av nya medarbetare. Flera säger att de upplevde den som rörig med brist på riktlinje, struktur och vägledning. Med denna vetskapen finns det otroligt mycket utrymme och möjligheter till konkurrensfördelar för de organisationer som vid ett så tidigt stadie som möjligt fokuserar på att skapa en bra onboarding.

82%

I en nyligen gjord undersökning som Brandon Hall Group utförde visade det sig att hela 82% fler anställda skulle välja att stanna längre hos sin arbetsgivare om de hade fått en positiv och strukturerad onboarding upplevelse.

70%

De första månaderna på en ny arbetsplats är ofta överväldigande och mycket energi går åt att ta in ny information och lära sig nya arbetsmoment. Detta resulterar ofta i att man inte kan se den nyanställdas fulla potential förens minst 6 månader in i anställningen. Men, genom att skapa en strukturerad miljö där man har en väl planerad onboarding samt att vägledning finns till hands i arbetsflödet, kan man öka produktiviteten hos den nyanställda med upp till 70%.

91%

Endast 26% av nyanställda minns att de blivit tillfrågade om feedback under anställningsprocessen före startdatumet. Men när arbetsgivare ber om feedback har 91% av nyanställda ett helt annat engagemang i företaget från start. Nya medarbetare som ombads att ge feedback innan deras startdatum hade också en 79% ökning i viljan att hänvisa andra till företaget.

58%

58% av de tillfrågade organisationerna säger att deras onboarding process till största del är fokuserad på administrativa delar, avtal och att dela ut papper. Dessutom sa en tredjedel att deras onboarding-program var inkonsekvent och reaktiv. De bästa introduktionsprogrammen är strukturerade och strategiska, snarare än administrativa, med fokus på människor, engagemang och vägledning, inte pappersarbete.

Upptäck Skillboost

Kunskapsplattformen som hela ditt team kan använda för att dela kunskap och information!