Effektiv onboarding av nyanställda

En kvalitativ pre- & onboarding är avgörande. Se till att varje ny medarbetare får samma introduktion till ert företag, har tillgång till rätt information och snabbt kommer igång!

Presentera verksamheten

Introducera nya medarbetare till ert företag på ett personligt sätt genom att ge dem en djupgående förståelse för hur det hela började, er vision, vad ni står för, era produkter eller tjänster och mer!

Employee onboarding presentation

Introducera rollen

Ge en detaljerad översikt över personens nya roll i företaget, vad som förväntas av dem, deras arbetsuppgifter och kollegorna de ska arbeta med - redan innan deras första arbetsdag!

Dela er playbook

Introducera nyanställda till er playbook och ge dem enkel tillgång till ert unika sätt att arbeta, policyer och organisationsstruktur.

digital training in skillboost

Utbilda och certifiera

Få igång nya medarbetare på dagar istället för veckor genom att ge dem den kunskap de behöver genom utbildningar, mikrolärande och certifieringar.

Support i arbetsflödet

De första veckorna och månaderna i ett nytt företag kan vara överväldigande. Genom att göra information om processer, arbetsflöden och hur man utför arbetsuppgifter lättillgängliga skapar du en produktiv miljö där medarbetaren kan utföra sitt bästa arbete.

support in the workflow

Upptäck Skillboost

Den första kunskapsplattformen som hela ditt team kan använda för att dela kunskap!