Att dela kunskap är nu smidigt!

Behöver ni dela och göra kunskap tillgänglig för olika målgrupper? Med Skillboost kan ni smidigt och friktionslöst dela till kollegor, partners, nuvarande och potentiella kunder.

Länkar och QR-koder

Öka engagemanget och ge snabb åtkomst till guider, policyer, kurser och presentationer genom att dela länkar eller QR-koder som inte kräver inloggning, oavsett om det är via e-post, hemsidan, i chatt-konversationer eller direkt där arbetet sker.

Inbjudningar till användare eller via e-post

Dela direkt till användare eller definierade målgrupper i plattformen. Du kan också rikta dig till externa personer genom att skicka e-postinbjudningar.

Skapa kunskapsbaser

Gör relevant kunskap lätt att hitta med sökbara kunskapsbaser som kan länkas direkt i arbetsflödet, intranätet, hemsidan eller som enbart tillgängliga för specifika användare, avdelningar m.m.

A skillboost knowledge base

Kontinuerligt lärande

Ge medarbetare möjlighet att kontinuerligt utveckla sig själva med enkel tillgång till utbildningsinnehåll och certifikat i akademier.

Continuous Learning

Upptäck Skillboost

Den första kunskapsplattformen som hela ditt team kan använda för att dela kunskap!