Tips

De positiva effekterna av att dokumentera det ni gör

När de flesta tänker på kunskapsdelning tänker de på e-learning kurser, långa onboarding aktiviteter och workshops. Men effektiv och kontinuerlig kunskapsdelning handlar mer om att börja arbeta, tänka och dela på ett visst sätt snarare än att utbilda.

Genom att arbeta strukturerat med dokumentationen av hur vi gör saker möjliggör vi indirekt positiva effekter för en långsiktigt hållbar tillväxt.

The knowledge HQ

1. Effektiv onboarding

Att ha ett ramverk för vad du gör, och hur, möjliggör en effektivare onboarding av nya kollegor.

2. Enklare jobbrotation

Jobbrotationer blir mycket lättare eftersom att man lätt kan få vägledning när det behövs.

3. Bredare kompetens

När kunskapen blir mer tillgänglig skapar man en bredare förståelse som sträcker sig över roller, team och avdelningar.

Upptäck Skillboost

Kunskapsplattformen som hela ditt team kan använda för att dela kunskap och information!